Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 28.02.1996
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 06.03.1996 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): "En rapport fra Statskonsult om private skoler tar stilling til viktige prinsipper i privatskoleloven.

Mener statsråden at det er riktig av Statskonsult å foreta politiske vurderinger av denne type og derved "overprøve" lovvedtak fattet av Stortinget?"


Les hele debatten