Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 29.02.1996
Besvart: 06.03.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): "Elever som har fått utsatt skolestart mister muligheten til å få borteboerstipend det siste skoleåret på videregående skole fordi de fyller 19 år og dermed ikke oppfyller vilkårene til stipend, dette til tross for at de har fulgt vanlig skoleløp.

Hva vil statsråden gjøre for å rette opp denne urettferdigheten?"


Les hele debatten