Spørretimespørsmål fra Marit Lefdal (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 29.02.1996
Besvart: 06.03.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Marit Lefdal (A)

Spørsmål

Marit Lefdal (A): "Studieleiarane ved dei tre høgskulane i Tromsø, Bergen og Akershus hevdar at kvaliteten på jordmorutdanninga er lav og at den ikkje inneheld dei krav som EØS-avtala reiser til slik utdanning.

Vil statsråden ta initiativ til å heve kvaliteten på utdanninga?"


Les hele debatten