Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 01.03.1996
Besvart: 06.03.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Rita H. Roaldsen (Sp)

Spørsmål

Rita H. Roaldsen (Sp): "Gjennomføring av grunnskolereformen vil medføre et stort behov for førskolelærere. Norsk Lærerlag anslår at det vil bli behov for ca. 6000 lærere for å få gjennomført reformen.

Hvor langt er Regjeringen kommet i arbeidet med å lage en handlingsplan for økt førskolelærerdekning?"


Les hele debatten