Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til nærings- og handelsministeren

Datert: 15.05.1997
Besvart: 28.05.1997 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Gjennom Den norske Bank er staten, sammen med Lorentzen-gruppen, involvert i selskapet Aracruz Celulose i Brasil, som ligger i konflikt med Tupinikim- og Guarani-indianerne. Indianerne krever tilbake deler av sine tradisjonelle landområder. Brasilianske myndigheter anerkjente i januar indianernes krav, men Aracruz nekter i gi tilbake landområdene.

Hva vil statsråden foreta seg overfor Aracruz, sett i lys av det statlige eierskapet og Norges signering av ILO-konvensjonen om urbefolkninger og stammefolks rettigheter?


Les hele debatten