Spørretimespørsmål fra Ellen Chr. Christiansen (Uavh) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 01.03.1996
Besvart: 06.03.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Ellen Chr. Christiansen (Uav)

Spørsmål

Ellen Chr. Christiansen (Uavh): "I budsjettinnstillingen for 1996 ber et flertall departementet iverksette en forsøksordning som gir elever som går på godkjente tilbud i utlandet, og får dette innpasset som en del av videregående utdanning, utdanningsstipend. Flertallet nevner som eksempel ordningene ved Danielsen og Ulsrud videregående skole. På henvendelse fra skolen svarer departementet at dette ikke vil bli gjort.

Mener statsråden dette er i tråd med Stortingets uttrykte vilje?"


Les hele debatten