Spørretimespørsmål fra Inga Kvalbukt (Sp) til landbruksministeren

Datert: 07.03.1996
Besvart: 13.03.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Inga Kvalbukt (Sp)

Spørsmål

Inga Kvalbukt (Sp): "Norge importerer betydelige kvanta storfekjøtt fra Storbritannia til tross for at Storbritannia er hardt rammet av kugalskap.

Finner statsråden dette forsvarlig?"


Les hele debatten