Spørretimespørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 07.03.1996
Besvart: 13.03.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): "Nye og strengere krav fra Arbeidstilsynet om sertifisering av redningsdykkere har medført at flere brannvesen har lagt ned sin dykker- beredskap. Dette begrenser mulighetene for å redde menneskeliv.

Hvordan vurderer statsråden dykkerberedskapen etter at nye forskrifter ble innført?"


Les hele debatten