Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 07.03.1996
Besvart: 13.03.1996 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har på eige grunnlag registrert biologiske verdiar i skogområde utanom tidlegare freda område. Dei trugar med å rapportera skogeigarane inn for miljøstyremaktene om dei set i gang hogst i områda.

Er dette ein del av den offentlege skogfredningsprosessen, eller tek statsråden avstand frå ein slik framgangsmåte?"


Les hele debatten