Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 08.03.1996
Besvart: 13.03.1996 av helseminister Gudmund Hernes

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Statens helsetilsyn slår alarm om farlige sinnslidende pasienter, og peker i en nylig utarbeidet rapport på at av 329 alvorlig sinnsyke og kriminelle pasienter, manglet hele 221 tilfredsstillende behandlingsplasser.

Mener helseministeren at Sosial- og helsedepartementet har et selvstendig ansvar for denne situasjonen?"


Les hele debatten