Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til justisministeren

Datert: 04.03.1996
Besvart: 13.03.1996 av justisminister Grete Faremo

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): "Institutt for menneskerettigheter etterlyser en mer aktiv handling når det gjelder å samle inn bevis blant bosniere i Norge for krigsfor- brytelser begått i det tidligere Jugoslavia.

Vil justisministeren arbeide for at en kommisjon blir etablert, både for å sikre bevis og for at de som har opplevd disse opprørende forbrytelsene kan få anledning til å snakke ut?"


Les hele debatten