Spørretimespørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til justisministeren

Datert: 08.03.1996
Besvart: 13.03.1996 av justisminister Grete Faremo

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): "Hvorfor er Regjeringa, i forbindelse med en eventuell inngåelse av en samarbeidsavtale med Schengen, innstilt på å overføre rett til å utstede visum fra norske konsulater til Schengenland sine utenriksstasjoner?"


Les hele debatten