Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til statsministeren

Datert: 22.05.1997
Besvart på vegne av: Statsministeren
Besvart: 28.05.1997 av olje- og energiminister Ranveig Frøiland

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): Ifølge Arbeiderbladet 22. mai 1997 redegjør Naturkraft i søknad til Direktoratet for Brann- og Eksplosjonsvern for planer om å bygge enda et gasskraftverk i Øygarden av samme dimensjoner som de nå har søkt konsesjon for. Dette er ikke omtalt i St.meld. nr. 38 (1995-96), og mulighetene for fordobling av utslippene har dermed ikke vært framme i den offentlige debatten.

Hvorfor har ikke Naturkrafts planer om et tredje gasskraftverk vært lagt fram for Stortinget, og hvordan stiller Regjeringen seg til dem?


Les hele debatten