Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til administrasjonsministeren

Datert: 07.03.1996
Besvart på vegne av: Administrasjonsministeren
Besvart: 13.03.1996 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): "SIFOs undersøkelse av utviklingen i matvareprisene viser at mens bøndene og detaljistene har redusert sine andeler av prisen, har grossist- og bearbeidingsleddene økt sine.

Bør ikke dette føre til at primærnæringenes samvirkeorganisasjoner underlegges konkurransereglene?"


Les hele debatten