Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til nærings- og energiministeren

Datert: 07.03.1996
Besvart: 13.03.1996 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "I St.prp. nr. 1 for 1995-96 for Nærings- og energidepartementet står det: "Regjeringen legger opp til en samlet gjennomgang av strukturen og omorganiseringen av distrikts- og næringsfinansieringen i en egen proposisjon som vil bli lagt fram for Stortinget våren 1996." Dette fekk tilslutning i Stortinget.

Når vert denne proposisjonen lagt fram?"


Les hele debatten