Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til nærings- og energiministeren

Datert: 07.03.1996
Besvart: 13.03.1996 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "Stortinget løyvde 875 mill. kroner til omstillingstiltak i nærings- middelindustrien gjennom Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond (SND) like før EU-avrøystinga hausten 1994. Stortinget meinte det var særleg viktig å prioritera tiltak for bedriftsutvikling.

Meiner statsråden at Stortinget sine intensjonar er etterlevde når 60 % av midlane er brukte til fysiske investeringar og dermed i strid med Stortinget sitt primære satsingsområde?"


Les hele debatten