Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 08.03.1996
Besvart: 13.03.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Ei kvinne som kommer til Norge fordi hennes mann studerer her, har etter at kvoteordninga for utenlandsstudenter ble innført, ingen mulighet til å få opphold for å studere her i landet. Det vil si at selv om hun starter et studium, ville hun likevel sendes hjem med en gang mannens studium er ferdig. Kvinner blir under denne ordninga definert som "påheng" til mannen, og ikke som sjølvstendig individ.

Kan ministeren gå god for denne formen for kvinnediskriminering?"


Les hele debatten