Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til utenriksministeren

Datert: 13.03.1996
Besvart: 20.03.1996 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Fleire land praktiserer dødsstraff ved alvorlege brot på lova. Dette er umenneskeleg og moralsk forkasteleg.

På kva måte kan Noreg vere pådrivar i høve til å avskaffe dødsstraff i dei land dette blir praktisert?"


Les hele debatten