Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til landbruksministeren

Datert: 08.03.1996
Besvart: 20.03.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): "Den farlige potetsykdommen brun ringråte har skapt problemer for hollandsk potetproduksjon. Blant annet i våre naboland har man stoppet importen fra Nederland, noe som har ført til prisfall og dermed lave priser på den hollandske eksporten til Norge.

Hvordan vil statsråden sikre en forsvarlig kontroll slik at denne sykdommen ikke importeres hit med den alvorlige skade det ville medføre for den norske potetproduksjonen?"


Les hele debatten