Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til helseministeren

Datert: 14.03.1996
Besvart: 20.03.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Utlendinger som søker om oppholdstillatelse i Norge slurver med oppmøtet til tvungen tuberkulosekontroll. I 1995 var det bare 500 av 1 500 utlendinger i Akershus og Oslo, som ble innkalt til helseundersøkelse, som møtte opp. Tuberkulose er en svært smittsom og alvorlig sykdom og halv- parten av 250 nye tilfeller hvert år er innvandrere. Unnasluntrerne er en fare både for seg selv og omgivelsene.

Hva kan statsråden bidra med for å effektivisere tuberkulosekontrollen?"


Les hele debatten