Spørretimespørsmål fra Eli Sollied Øveraas (Sp) til kulturministeren

Datert: 12.03.1996
Besvart: 20.03.1996 av kulturminister Åse Kleveland

Eli Sollied Øveraas (Sp)

Spørsmål

Eli Sollied Øveraas (Sp): "19. april 1995 kjøpte AF all reklametida i TV2. I første omgang vurderte Markedsrådet dette som brot på forbodet mot politisk reklame i fjernsyn. Etter Sivilombudsmannen si anbefaling har Markedsrådet endra meining. Mange hevdar at denne avgjersla opnar for politisk reklame i radio og fjernsyn.

Vil statsråden ta initiativet til ei presisering av lovverket når det gjeld forbodet mot politisk reklame eller eventuelt foreslå eit absolutt forbod mot slik reklame?"


Les hele debatten