Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til justisministeren

Datert: 13.03.1996
Besvart: 20.03.1996 av justisminister Grete Faremo

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): "Det har i seinare tid vore sterk fokus kring såkalla MC-kriminalitet. Det vert teikna eit bilete av eit valdeleg miljø som driv med organisert kriminalitet. Faren for valdelege samanstøyt mellom rivaliserande grupper synest stor.

Kva vert gjort for å bekjempe denne forma for kriminalitet, og korleis står politiet rusta til å møte denne utfordringa?"


Les hele debatten