Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 15.03.1996
Besvart: 20.03.1996 av justisminister Grete Faremo

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "På årsmøtet i Hedmark Arbeiderparti lørdag 9. mars 1996 oppfattet alle de tilstedeværende det som et utvetydig løfte fra justisministeren at ingen bosniere skulle sendes ut mot sin vilje når den kollektive beskyttelsen faller bort.

Vil ikke en slik garanti være i strid med Regjeringens linje om at bosniere som ønsker å bli må søke om asyl individuelt med risiko for avslag og utsendelse?"


Les hele debatten