Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til barne- og familieministeren

Datert: 11.03.1996
Besvart på vegne av: Barne- og familieministeren
Besvart: 20.03.1996 av justisminister Grete Faremo

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Departementet har i utlysningsteksten for støtten til barne- og ungdomsorganisasjonene for 1996 skjerpet kravet i forhold til tidligere praksis og gjeldende retningslinjer ved at frammøteregistrering og betalt kontingent ikke skal kunne godtas i samme virksomhetsgren.

Mener statsråden dette samsvarer med Stortingets vedtak av 17. november 1995?"


Les hele debatten