Spørretimespørsmål fra Eli Sollied Øveraas (Sp) til barne- og familieministeren

Datert: 12.03.1996
Besvart på vegne av: Barne- og familieministeren
Besvart: 20.03.1996 av justisminister Grete Faremo

Eli Sollied Øveraas (Sp)

Spørsmål

Eli Sollied Øveraas (Sp): "Under handsaminga av ny barnehagelov, Innst. O. nr. 28 for 1994-95, peikte komiteen på dei spesielle problema døve barn i barnehage står overfor i samband med opplæring i teiknspråk, og ba Regjeringa kome attende til Stortinget med framlegg til løysingar på dette.

Har departementet starta dette arbeidet, og kor langt har det eventuelt kome i høve til det Stortinget ba om?"


Les hele debatten