Spørretimespørsmål fra Dag C. Weberg (H) til handelsministeren

Datert: 08.03.1996
Besvart: 20.03.1996 av handelsminister Grete Knudsen

Dag C. Weberg (H)

Spørsmål

Dag C. Weberg (H): "Undersøkelser viser at bulkskip som frakter malm fra Narvik ikke tilfredsstiller ønskelige kvalitetskrav.

Hva vil bli gjort fra norsk side for å skjerpe kvalitetskravene og dermed bedre sikkerheten langs norskekysten?"


Les hele debatten