Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 13.03.1996
Besvart: 20.03.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): "Ifølge opplysninger fra Skadeforebyggende Forum, gjengitt i Arbeiderbladet 13. mars 1996, skades 34 000 elever i løpet av et skoleår.

Hvilke tiltak har departementet satt i verk for å forebygge skader og sikre at alle elever har like forsikringsvilkår?"


Les hele debatten