Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 14.03.1996
Besvart: 20.03.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Hvilken fremdriftsplan har statsråden for etablering av høgskole- utdanning innen tannteknikerfaget, og hvordan kan utdanningstilbudet sikres i mellomtiden?"


Les hele debatten