Spørretimespørsmål fra Rita Tveiten (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 14.03.1996
Besvart: 20.03.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Rita Tveiten (A)

Spørsmål

Rita Tveiten (A): "Fleire kommunar uttalar at dei vurderer å utsetja 6-års reforma. Grunngjevinga er usikkerheit omkring finansieringa. Bergens Tidende hevdar 14. mars 1996 at reforma vil koste 5 milliardar kroner.

Kan statsråden stadfeste at 6-års reforma skal fullfinansierast av staten"?


Les hele debatten