Spørretimespørsmål fra Sigrun Eng (A) til landbruksministeren

Datert: 19.03.1996
Besvart: 27.03.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Sigrun Eng (A)

Spørsmål

Sigrun Eng (A): "Landbruksdepartementet har fått utarbeida ein rapport om forenkling av riksoppgjeret og andre endringar i mjølkesektoren. Dette er ei oppfølging av jordbruksforhandlingar frå i fjor, og som Stortinget slutta seg til.

Er det mogleg å ivareta distrikta sine interesser ved ei oppmjuking av riksoppgjeret og meierimonopolet?"


Les hele debatten