Spørretimespørsmål fra Inger Lise Husøy (A) til landbruksministeren

Datert: 19.03.1996
Besvart: 27.03.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Inger Lise Husøy (A)

Spørsmål

Inger Lise Husøy (A): "Statskonsult har lagt fram en utredning om norsk meierivirksomhet, og viser blant annet til den omfattende sentralisering som meierisamvirket har gjennomført.

Hvordan kan landbruksministeren bidra til en mer desentralisert meierivirksomhet?"


Les hele debatten