Spørretimespørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til landbruksministeren

Datert: 22.03.1996
Besvart: 27.03.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): "Tsjernobyl-ulykken og alvorlig smitte- og sykdomsfare i forbindelse med dyresykdommer, slik det nå påvises med BSE (kugalskap), viser hvor sårbare vi er med hensyn til beredskap og sjølforsyningsgrad.

Vil landbruksministeren redegjøre for hvordan dagens sjølforsynings- grad og beredskap er, og hva vil landbruksministeren gjøre for å styrke sjølforsyningsgraden?"


Les hele debatten