Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til miljøvernministeren

Datert: 21.03.1996
Besvart: 27.03.1996 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "I debatten om klimameldingen 22. februar 1996 sa miljøvernministeren at "...det er svært få - om noen - av landene i OECD-området som når sine klimamål. ... Det er muligens bare ett land som greier å innfri målsettingen om stabilisering... Det er Storbritannia...". Ifølge opplysninger i Aftenposten 22. mars 1996 ligger seks land an til å nå målsettingen om stabilisering av CO2-utslippene på 1990-nivå.

Hva er miljøvernministerens kommentar til dette?"


Les hele debatten