Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til miljøvernministeren

Datert: 22.03.1996
Besvart: 27.03.1996 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "Målinger gjort av Norsk Institutt for vannforskning viser opptil seks ganger høyere konsentrasjoner enn tidligere antatt av det kreft- framkallende stoffet PCB i snøen som kjøres bort fra gatene i Oslo. Ny bruk av PCB ble forbudt i Norge i 1980.

Hvorfor inneholder snøen fra Oslo-gatene så høye konsentrasjoner av et stoff som har vært forbudt i 16 år?"


Les hele debatten