Spørretimespørsmål fra Johanne Sommersæter (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 14.03.1996
Besvart: 27.03.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Johanne Sommersæter (Sp)

Spørsmål

Johanne Sommersæter (Sp): "Kirkenes er tiltenkt å være senter i Barentsregionen. For å kunne ha denne funksjonen er man avhengig av å ha gode kommunikasjoner. Kirkenes lufthavn har ikke de fasiliteter som kreves for å innfri de mål som stilles til en flyplass i henhold til rullebane og terminalbygg.

Vil statsråden medvirke til at man kan få fortgang i planer og framdrift i arbeidet med å oppgradere Kirkenes lufthavn?"


Les hele debatten