Spørretimespørsmål fra Magnar Sætre (A) til samferdselsministeren

Datert: 21.03.1996
Spørsmålet er trukket tilbake

Magnar Sætre (A)

Spørsmål

Magnar Sætre (A): "Jeg viser til en artikkel i Computerworld 15. mars 1996 vedrørende Telenor AS sitt nye lånefinansierings-opplegg.

Er dette i tråd med de forutsetninger som Stortinget la til grunn ved omdanningen til heleid statsaksjeselskap, jamfør kravet om likeverdige tilbud over hele landet m.m.?"


Les hele debatten