Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til kulturministeren

Datert: 21.03.1996
Besvart: 27.03.1996 av kulturminister Åse Kleveland

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): "Byggefinansieringa av det rikshistoriske anlegget på Eidsvoll er no klar. Men grunnlaget for drifta og kven som skal ha ansvaret for denne er framleis uklar.

Kva vil departementet gjera for å klarleggje dette?"


Les hele debatten