Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til barne- og familieministeren

Datert: 13.03.1996
Besvart: 27.03.1996 av barne- og familieminister Grete Berget

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): "Er det lovleg å krevja at foreldre skal betala for eit heildags- tilbod for 6-åringane, der både pedagogisk kjernetid og fritidsordning er inkludert, når dei berre ynskjer å nytte seg av kjernetida?"


Les hele debatten