Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 19.03.1996
Besvart: 27.03.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Rita H. Roaldsen (Sp)

Spørsmål

Rita H. Roaldsen (Sp): "I forbindelse med gjennomføringen av Reform 94 har det vært viktig å styrke opplæringsringene og opplæringskontorene for å stimulere til flere lærlingkontrakter.

Kan statsråden forklare hvorfor de totale tilskuddene til opplærings- kontorene er redusert?"


Les hele debatten