Spørretimespørsmål fra Are Næss (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 19.03.1996
Besvart: 27.03.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Are Næss (KrF)

Spørsmål

Are Næss (KrF): "Stortinget vedtok i fjor å øke opptaket til medisinstudiet med 75 plasser på landsbasis. Universitetet i Bergen har sagt seg villig til å ta opp 30-40 av disse, men har ikke fått endelig svar fra departementet.

Vil statsråden gi universitetet et snarlig svar, slik at opptaket ikke må utsettes?"


Les hele debatten