Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 22.03.1996
Besvart: 27.03.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Bergen kommune har søkt departementet om å la elever fra ulike alderstrinn gå i samme klasse i fulldelte skoler som en fast ordning. Søknaden gir inntrykk av å være pedagogisk begrunnet, men har åpenbart som siktemål å redusere antall klasser i Bergen-skolen.

Hvordan vil statsråden stille seg til en slik søknad?"


Les hele debatten