Spørretimespørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til landbruksministeren

Datert: 11.04.1996
Besvart: 17.04.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): "Inntektene pr. årsverk i landbruket har blitt redusert med 10% de siste 2 åra.

Hvordan mener statsråden dette samsvarer med inntektsutviklingen i samfunnet for øvrig i samme periode?"


Les hele debatten