Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til helseministeren

Datert: 02.04.1996
Besvart: 17.04.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): "Fylkessjukehuset i Haugesund og kommunar på Haugalandet som ligg i Rogaland og Hordaland, ynskjer å prøva ut nye, nærare og meir forpliktande samarbeid mellom 1. og 2. linetenesten i helsesektoren. Målsetjinga er å betra utnyttinga av dei samla ressursane i helsetenesten.

Vil helseministeren støtta eit prosjekt med slikt føremål?"


Les hele debatten