Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Sp) til kulturministeren

Datert: 12.04.1996
Rette vedkommende: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 17.04.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Sp): "Det kan ikkje vera ei god løysing at fem kunstfagskolar blir slått saman til ein skole trass i sterke protestar frå skolane sjølve.

Ville det ikkje vore klokare om høgskolane for teater, opera og ballett hadde blitt samla til ein skole?"


Les hele debatten