Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til finansministeren

Datert: 29.03.1996
Fremsatt av: Arild Lund (H)
Besvart: 17.04.1996 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): "Hensikten med loven om momskompensasjon var å få fjernet konkurranse- vridningen som følge av at kommuner og fylkeskommuner slipper moms på arbeide de selv utfører. Departementets regler betyr imidlertid nok et komplisert regelverk å forholde seg til for små og mellomstore bedrifter.

Vil finansministeren endre forskriftene slik at disse ikke blir til hinder for en rettferdig konkurranse mellom offentlig og privat tjeneste- yting?" Tatt opp av Arild Lund


Les hele debatten