Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til justisministeren

Datert: 21.03.1996
Besvart: 17.04.1996 av justisminister Grete Faremo

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): "I sin redegjørelse for Stortinget om Schengen-samarbeidet 8. november 1995 sa justisministeren: "Vi må være rede til å betale vår del av fellesutgiftene. Det er satt i gang et arbeid for å utrede hva dette beløper seg til og hva de øvrige økonomiske konsekvenser av en samarbeids- avtale vil være".

Hva vil de økonomiske konsekvensene av eventuell norsk Schengen- tilknytning bli?"


Les hele debatten