Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 02.04.1996
Besvart: 17.04.1996 av justisminister Grete Faremo

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "I NRK "Til debatt" 20. mars 1996 uttalte professor Unni Vikan: "De sier at de er vanlige norske borgere, men samtidig vet vi at endel av disse vanlige norske borgerne praktiserer for eksempel flergifte... Faktisk så fungerer vårt sosialsystem slik at det kan være lettere å ha to koner i Norge enn for eksempel i Midtøsten fordi der må mannen forsørge de to selv, mens her har man andre måter å ordne seg på".

Hva kan statsråden bidra med for å få ryddet opp i forholdene?"


Les hele debatten