Spørretimespørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til justisministeren

Datert: 11.04.1996
Besvart: 17.04.1996 av justisminister Grete Faremo

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): "Vil statsråden sørge for at det totale Schengen-regelverket, det såkalte "Schengen aquis", som Regeringa formelt har godtatt, ifølge sluttkommunikeet fra møtet i Schengens eksekutivkomite 20. desember 1995, blir gjort kjent for det norske folk?"


Les hele debatten