Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til handelsministeren

Datert: 03.04.1996
Besvart: 17.04.1996 av handelsminister Grete Knudsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Borregaard, som eksporterer 60% av sin etanolproduksjon, møter store problemer ute på grunn av høye tollbarrierer i EU. Bedrifter mister leveranser til viktige kunder i Finland og Sverige samtidig som utenlandske produsenter via Arcus leverer teknisk sprit tollfritt til Norge. Ved kompensasjons- forhandlingene mellom EU og Norge ble det innvilget en tollfri kvote på 13,4 mill. liter etanol tidsbegrenset til 1995.

Hvordan kan statsråden gi bedriften forutsigbare rammebetingelser?"


Les hele debatten