Spørretimespørsmål fra Bjørg Hope Galtung (Sp) til forsvarsministeren

Datert: 28.03.1996
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Bjørg Hope Galtung (Sp)

Spørsmål

Bjørg Hope Galtung (Sp): "Sjukefråværet i Forsvaret har frå 3. kvartal 1994 til 3. kvartal 1995 auka med 33,4 prosent.

Kva meiner forsvarsministeren er årsak til denne store auken i sjukefråværet?"


Les hele debatten